Brugsbetingelser

Ansvarsfraskrivelse

VERMOP Salmon GmbH udarbejder indholdet på disse internetsider med stor omhu og sørger for en regelmæssig opdatering. Oplysningerne tjener dog til en ikke bindende, generel information og kan aldrig erstatte en detaljeret rådgivning. Ændringer til enhver tid forbeholdes. Der hæftes eller garanteres derfor ikke for aktualiteten, korrektheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der stilles til rådighed.

Linkdisclaimer

VERMOP Salmon GmbH hæfter ikke for aktualitet, korrekthed og fuldstændighed af oplysningerne på disse sider. Såfremt vi henviser til tredje websteder (links) hæfter VERMOP Salmon GmbH ikke for indholdet på de sider, der linkes til.  

Ophavsret

Indhold og struktur af dette websted er ophavsretsligt beskyttet. Mangfoldiggørelsen af oplysninger eller data, især brug af tekster, billeder, grafisk indhold kræver VERMOP Salmon GmbH's forudgående samtykke.

Vermop uses cookies to give you the best experience online and to provide anonymised, aggregated site usage data. You can find out what cookies we use, what they do and how you candisable them in our Privacy Policy. By browsing our sites you consent to the use of cookies. By closing this message, you consent to our use of cookies on this device in accordance with our cookie policy unless you have disabled them.