Vaskeanbefalinger

VERMOP Rengøringstekstiler er fremstillet af kvalitetsmaterialer og overbeviser ved deres udmærkede renseeffekt. For at opretholde disse rengøringstekstilers funktionsdygtighed ved daglig brug, er den korrekte pleje afgørende. Vi har nedenstående sammenfattet, hvad der er vigtigt ved vask af VERMOP rengøringstekstiler. Desuden skal alle relevante lovforskrifter overholdes.

 • Forvask af ny mop

  Inden første brug skal nye mop og mikrofiberklude altid vaskes ved 95 °C. Derved bliver sømmene fast og fibrenes sugeevne forbedres. (Undtagelse: Acryl Color)

 • Vaskes separat

  Rengøringstekstiler af mikrofibre, af børstemateriale og også antibak-moppen skal vaskes separat. Den separate vask forhindrer at de forskellige fibermaterialer beskadiger hinanden. Især mikrofiberklude bør desuden vaskes i vaskenet.

 • Fjernelse af groft snavs

  Ved gulvvaske sætter grov snavs sig fast i moppen. Derfor bør de rystes eller afsuges grundigt inden brug, dermed trænger intet snavs ind i vaskeprocessen. Grov snavs kan beskadige rengøringstekstilerne eller vaskemaskinen.

 • Vaskemaskinen må ikke fyldes for meget

  For at opnå det optimale vaskeresultat skal der være tilstrækkelig med plads i vasketromlen. Kun når rengøringstekstilerne er frit bevægelig i vasketromlen, kan forureningen skylles ud. Derfor skal vaskemaskinen kun fyldes maks, 2/3. Principielt skal en håndbred i tromlen eller den øverste tredjedel af ruden være fri.

 • Vaskemiddel kun i hovedvask

  Vaskemiddel bør kun anvendes ved hovedvask. Vaskemiddel skal vælges passende til anvendelsesområdet og til moppenes forureningsgrad. Ved doseringsmængden skal vaskemiddel-producentens oplysninger følges. Klorholdige blegemidler eller andre aggressive blegemetodeer bør så vidt muligt undgås. Brug aldrig skyllemiddel! Brug ingen iblødsætningsmiddel!

 • Vask moppen med forvask

  Mopvask bær mindst omfatte en forvask. Anvend ikke vaskemiddel i forvasken, det forhindrer skader ved fibrene pga. kemiske reaktioner med rengøringsmiddelrester. Forvasken skyller rengøringsmiddelrester og løs snavs ud. Dette forbedrer vaskeresultatet betydeligt. Rengøringstekstiler må ikke vaskes ved højere temperaturer end angivet på mærket!

 • Overholdelse af tørrertemperaturen

  Tekstilernes anbefalede tørrertemperatur må ikke overskrides. For varm tørring kan skade tekstilerne.

 • Opbevares tørt

  Rengøringstekstilerne bør opbevares så tørt som muligt. Ved fugtig opbevaring kan der opstå skimmelpletter på tekstilerne.

 • Kontroller mop-vaskemaskinen

  Vaskemaskinens fejlfrie funktion er afgørende for den gode vaskekvalitet. Følgende skal kontrolleres regelmæssigt: - Kontroller: udløbsslangen, om denne er klemt og udløbet er placeret lavere end vaskemaskinen - Kontroller vasketromlen: om der ses skader eller forurening og fjern dem - Pulverskakten: skal kontrollers for forurening og evt. pulverrester skal fjernes. Desuden anbefaler vi at overholde maskemaskinens serviceintervaller, således kontrolleres også følsomme komponenter, som f. eks. varmelegemet, regelmæssigt.

Vermop uses cookies to give you the best experience online and to provide anonymised, aggregated site usage data. You can find out what cookies we use, what they do and how you candisable them in our Privacy Policy. By browsing our sites you consent to the use of cookies. By closing this message, you consent to our use of cookies on this device in accordance with our cookie policy unless you have disabled them.