Omgang med rengøringsmidlerne


Egnet  påklædning

Principielt er valget af det egnede sikkerhedsudstyr afhængigt af det anvendte rengørings- og desinfektionsmiddel. Herved regulerer lovgivningen om farlige stoffer, hvordan mærkede produkter skal håndteres ud over den generelle håndtering af rengøringsprodukter. Produkternes dosering er en meget kritisk fase, da der her arbejdes med koncentrat.

Det personligt sikkerhedsudstyr retter sig efter det anvendte produkt og dens mærkning. Til det personlige sikkerhedsudstyr hører:


Beskyttelsesbriller

Især ved dosering af farlige stoffer skal øjnene beskyttes, da selv kortvarige kontakter med farlige stoffer kan medføre uoprettelige skader og en ødelæggelse af øjnene.


Arbejdshandsker

Alt efter anvendt produkt kan det blive nødvendigt at bruge særlige beskyttelseshandsker under doseringen. Yderligere informationer fremgår af sikkerhedsdatabladet driftsvejledningen eller skiltet.


Arbejdsbeklædning og arbejdssko

Ved udførelse af rengøring, skal man have lukket arbejdsbeklædning på (f.eks. lange bukser, kombineret med VERMOP rengøringsvest) og lukket arbejdssko. Således beskytter man sig f.eks. for arbejdsskader ved uhåndgribelige rengøringsmaskiner, og giver et godt og positivt indtryk på kunden.


Sorg før god ventilation

Generelt bør der ved håndtering med farlige stoffer sørges for en tilstrækkelig ventilation.


Anvend koldt vand

Varmt vand (temperaturer over 30°C) ødelægger som regel ikke kun det anvendte rengørings- og desinfektionsprodukt, men skader også hænderne under rengøringshandsken. Varmen åbner porerne, således at mikroorganismer, snavs og andet kan trænge ind i hudens dybere lag.


Kom produktet i vandet og ikke omvendt

Mulig risiko for skumdannelse.

Også pga. arbejdssikkerheden er det afgørende om vandet sprøjter ind i øjnene (vand på produkt) eller den fortyndede opløsning (produkt i vand).


Dosere rengøringsmidlerne rigtigt

Altid fyld spanden op med koldt vand. Derefter rengøringsmidlet i henhold til producentes anvisninger.(f.eks. med målebæger eller doseringsanlæg). Dermed undgår man at det skummer over.

Anvend aldrig varmt vand – der kunne forekomme uønsket reaktioner i forbindelse med rengøringsmidlet. Den moderne rengøring, anvender koldt vand!


Brug originale beholdere

Brug ingen andre flasker eller drikkevareflasker til opbevaring af rengøringsmidler. Indholdet svarer altid til det, der står på produktflasken.


Produkterne må aldrig blandes

Gennem ukontrolleret blanding mister produkterne deres effekt. Bestemte bestanddele kan medføre dannelsen af giftige gasser, som f. eks, ved blanding af syrer (sanitærrens, kalkopløser) med klorholdige produkter (skimmelfjerner, blegemiddel). Den klorgas, der opstår her, er giftig.

Vermop uses cookies to give you the best experience online and to provide anonymised, aggregated site usage data. You can find out what cookies we use, what they do and how you candisable them in our Privacy Policy. By browsing our sites you consent to the use of cookies. By closing this message, you consent to our use of cookies on this device in accordance with our cookie policy unless you have disabled them.